Mẹo và hướng dẫn

Giao dịch thành công với Immediate Edge bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như cài đặt được áp dụng, điều kiện thị trường hiện tại và mức độ rủi ro trên mỗi giao dịch được thực hiện.

Hoàn tất đăng ký trên chính thức Immediate Edge trang web để truy cập hướng dẫn cài đặt. Hướng dẫn sẽ giúp bạn thành thạo tất cả các công cụ giao dịch. Bạn có thể sử dụng bản demo dưới sự chỉ định của nhà môi giới để kiểm tra các công cụ trước khi phát hành trực tiếp.

Các công cụ nghiên cứu giao dịch được cung cấp sẽ giúp bạn thực hiện các chiến lược giao dịch tin tức chất lượng. Trong số các công cụ này có một nguồn cấp tin tức và blog được cập nhật thường xuyên. Nguồn cấp tin tức cung cấp cập nhật từng phút về tin tức thị trường mới nhất.

Cho phép blog để bình luận về tin tức. Các bài bình luận cung cấp các mẹo để giúp bạn giao dịch theo tin tức thị trường. Đọc tiếp để biết thêm các mẹo giúp bạn thành công với Immediate Edge.

Bắt đầu từ quy mô nhỏ và phát triển tài khoản của bạn thông qua tái đầu tư

Điều này khá quan trọng vì nó cho phép bạn yên tâm tập trung vào những gì quan trọng. Đưa tất cả tiền tiết kiệm của bạn vào một công việc mạo hiểm chẳng hạn như Immediate Edge có khả năng gây ra lo lắng. Sự lo lắng có thể khiến bạn không thể tập trung và khai thác tối đa các cơ hội thị trường.

Theo dõi các tin tức và sự kiện thị trường

Như đã giải thích trước đó, chúng tôi đã hợp tác với một nhà cung cấp tin tức giao dịch hàng đầu. Nhà cung cấp tin tức cung cấp các bản cập nhật thị trường sau mỗi năm phút. Họ cũng cung cấp các bài bình luận để giúp các nhà giao dịch mới bắt đầu học cách giao dịch tin tức. Chúng tôi cũng đã đầu tư vào lịch sự kiện chi tiết để giúp bạn xử lý các sự kiện như bảng lương phi nông nghiệp.

Kết thúc phiên giao dịch khi đóng cửa thị trường

Giao dịch tiền điện tử sinh lợi hơn trong các múi giờ của Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh. Bạn nên chọn một trong hai múi giờ và bám vào nó. Một phiên giao dịch phải từ 8:00 sáng đến 4:00 chiều. Đây là khi giao dịch đang diễn ra trên các sàn giao dịch lớn. Giao dịch quá múi giờ có thể thu hút phí chuyển đổi. Các khoản phí này được tính bởi nhà môi giới cơ bản.