Grunderna i krypto

Vem som helst kan handla trendiga kryptor med Immediate Edge systemet. Du måste dock ha kryptogrunderna till hands för att uppnå handelsframgång.

Du har nu möjlighet Immediate Edge systemet är helt nybörjarvänligt. Du behöver bara behärska grundläggande kryptohandelsvillkor för att lyckas med plattformen. Vi har sammanfattat kryptogrunderna nedan för att komma igång.

Vad är kryptotillgångar?

Kryptotillgångar är blockchain-baserade digitala valutor. Valutorna spelar rollerna som en beräkningsenhet, värdelager och omsättbara tillgångar. Deras priser är utsatta för marknadskrafterna av efterfrågan och utbud och kan därför handlas som ett finansiellt instrument. Krypton handlas på en börs eller genom derivat som tillhandahålls av finansiella mäklare.

Hur man tjänar pengar på krypto

Du kan tjäna pengar på krypto genom tre olika metoder. Dessa inkluderar gruvdrift, investeringar och handel. Gruvdrift innebär tillämpning av sofistikerade datoralgoritmer för att lösa komplex matematik och släppa nya mynt på marknaden. Att investera innebär att köpa lågt och sälja högt. Handel innebär att satsa på kortsiktig volatilitet

Olika metoder för kryptohandel

Du kan handla krypto direkt genom börser eller genom finansiella derivat. Det finns många olika former av kryptoderivat. Den mest populära är dock Contract for Difference (CFD). Dessa derivat låter dig satsa på tillgångspriser utan att äga den underliggande tillgången. Dessutom kan du satsa på både uppgång och fall av krypto.